Üzerine Ön sonuç 30.12.2011

 

Tüm oyuncular için,
Biz Cuma günü var, den 30.12.2011 itibaren 19.00 Bir saat Ön sonuç planlanmış.

Mekan: Murat bei im USTA Yereller

Yemek: Sebze ile Türkiye schnitzel / Farklı Pizza Varianten

Ben sırasında tüm oyunculara hitap. ve II. Takım söylemek devam ediyor.